Pogoji poslovanja spletne trgovine SOme

S spletno trgovino SOme (v nadaljevanju »spletna trgovina«) upravlja podjetje SOme Ljubica Vrabac e.U., kot ponudnik e-poslovanja (v nadaljevanju »ponudnik«).

Splošni poslovni pogoji ponudnika so pripravljeni v skladu z Avstrijskim zakonom o zaščiti potrošnikov (AVZP), v skladu s smernicami Avstrijske gospodarske zbornice (WKO) in mednarodnimi kodeksi za elektronsko poslovanje.

Nakup na spletni strani je možno izvesti kot uporabnik ali kot gost.

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:
• identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra) ter kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
• bistvene značilnosti blaga oziroma storitev (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami),
• dobavljivost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dobavljiv v razumnem roku),
• pogoje dostave izdelka ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave),
• jasno in nedvoumno določene cene izdelkov in stroške prevoza,
• način plačila in dostave,
• časovno veljavnost ponudbe,
• rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe ter morebitne stroške, ki nastanejo pri vračilu izdelka,
• pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

Ponudba izdelkov

Ponudba spletne trgovine se zaradi narave poslovanja prek svetovnega spleta dnevno spreminja. Cene so predstavljene kot redne in znižane.

  • Redne cene– so običajno priporočene maloprodajne cene proizvajalca oziroma uvoznika ali cene, ki jih določi ponudnik.
    • Znižane cene– so trenutno znižane redne cene in nimajo vnaprej določene veljavnosti.

Ponudnik si pridržuje pravico do poljubnega spreminjanja cen, ki veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene trajnosti. Vse objavljene cene vsebujejo DDV, razen če je izrecno napisano drugače.
Kljub dnevnemu ažuriranju in kontroli točnosti podatkov se lahko zgodi da je podatek o ceni napačen. V tem primeru ali v primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, bo ponudnik kupcu omogočil odstop od nakupa ali pa ponudil drugo ustrezno rešitev v obojestransko zadovoljstvo.
Some si pridržuje pravico, da odstopi od prodajne pogodbe v primeru tekstovnih, cenovnih ali računalniških napak na spletni strani.

Postopek nakupa

  1. Naročilo sprejeto: Po oddaji naročila kupec po elektronski pošti prejme obvestilo, da je naročilo sprejeto v čakalno vrsto. Kupcu so na spletni strani ponudnika vselej dostopni izčrpni podatki o statusu in vsebini naročila.
    2. Naročilo v obdelavi: Ponudnik naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih artiklov in naročilo potrdi oziroma z razlogom zavrne. Ponudnik lahko za preverjanje podatkov ali zagotavljanje točnosti dobave pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko. Ob potrditvi naročila ponudnik obvesti kupca po elektronski pošti o predvidenem roku dostave. Pogodba o nakupu naročenih artiklov med kupcem in ponudnikom je na tej stopnji nepreklicno sklenjena.
    3. Naročilo zaključeno: Ponudnik v dogovorjenem roku blago pripravi, pošlje in o tem po elektronski pošti obvesti kupca. Ponudnik istočasno pouči kupca o politiki vračila blaga in poda informacije, kam se lahko obrne v primeru zamude pri dostavi in kam v primeru pritožbe.

Preklic naročila, vračilo ali menjava Blaga

Kupec ima pravico, da vrne kupljeno blago brez kakršnekoli odškodnine. Vendar je dolžan kriti stroške, ki nastanejo pri vrnitvi predmeta nakupa. O nameravanem vračilu mora kupec pisno obvestiti ponudnika, najkasneje v 14 dneh od prejetja blaga, in sicer na e-naslov: vracilo@somebyljubica.eu ali na poštni naslov: Haschhofstraße 11d, 3400 Kierling,  blago pa vrniti v nadaljnjih 14 dneh od poslanega pisnega obvestila o odstopu od pogodbe na naslov SOme, Ljubica Vrabac e.U.,Haschhofstraße 11d, 3400 Kierling.

Če se dostavljeni izdelki razlikujejo od naročenih izdelkov (dostava napačnih izdelkov), jih bo ponudnik brezplačno nadomestil z ustreznimi. Prvotno dostavljeni izdelki se lahko vrnejo samo v neodprti embalaži.
Pri vračilu enega ali več artiklov, kupljenih v akciji »3za2« ali vezan nakup, kjer je bila cena drugega izdelka znižana zaradi nakupa prvega izdelka po polni ceni ali obračuna popusta na določen izdelek zaradi preseženega določenega zneska polnega nakupa, je obvezno vračilo vseh artiklov.

Reklamacija, garancija

Če imajo dostavljeni izdelki napako in ne ustrezajo lastnostim oziroma specifikacijam naročenih izdelkov, mora kupec o tem obvestiti ponudnika v 8 dneh od datuma prejema izdelka. Če napake z običajnim pregledom pri prevzemu ni bilo mogoče opaziti (skrita napaka), mora kupec o njej obvestiti SOme trgovino v osmih dneh od dneva, ko je napako opazil, sicer izgubi to pravico.
SOme trgovina ne odgovarja za napake, ki se pokažejo potem, ko preteče en mesece, odkar je bil izdelek izročen, in prav tako za morebitne neopazne napake v vsebnosti originalno zaprtega proizvoda.
Potrošnik oziroma, kupec mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in podjetju SOme Ljubica Vrabac e.U. omogočiti, da stvar pregleda.

Potrošnik ali kupec, ki je ponudnika pravočasno in pravilno obvestil o napaki, ima pravico zahtevati, da ponudnik:
•odpravi napako na izdelku ali
•vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
•izdelek z napako zamenja z novim brezhibnim izdelkom ali vrne plačani znesek.
V vsakem primeru ima potrošnik oz. kupec tudi pravico, da od ponudnika zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih izdelkov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka.

Odveza odgovornosti

Spletna trgovina SOme se trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni, kljub tem se lahko zgodi, da podatki (cena, rok dobave, lastnosti izdelka) niso pravočasno ažurirani. V takem primeru bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil preklic ali spremembo naročila oziroma predlagal drugo ustrezno rešitev.
Čeprav se ponudnik trudi zagotoviti natančne fotografije prodajnih artiklov, je treba vse fotografije razumeti kot simbolične.

Pritožbe in spori

Ponudnik se po vseh močeh trudi vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in morebitne spore rešiti sporazumno in v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu potrošnika.